Oudercommissie

Wij vinden ouderparticipatie belangrijk. Ouders mogen ons adviseren bij belangrijke onderwerpen in de opvang van hun kind. Wij hebben daarom een oudercommissie. Deze bestaat uit ouders van kinderen uit onze kinderopvang. De commissie heeft een adviesrecht op een aantal punten.

De oudercommissie:

  • behartigt belangen namens de ouders
    adviseert op onderdelen van het beleid van Bloem & Groei.
  • bestaat uit 3 leden die gekozen worden door en uit ouder (maximaal één ouder per huishouden.

Personeel van Bloem & Groei is uitgesloten van lidmaatschap.

Reglement oudercommissie 2023
Notulen 12-06-2023

Bloem & Groei

Adres

Veldmaterstraat 43

7481 AB Haaksbergen

Telefoonnummer

Registratie

KVK-nummer: 86167642

Facebook

Volg ons ook op Facebook

Contact

Vul het contactformulier in met het bericht voor ons.